Czytając poranną gazetę warto uświadomić sobie, że oto mamy w ręku owoc z jednej z największych gałęzi przemysłów tzw. Poligrafii. Zgodnie z definicją jest to dziedzina techniki zajmująca się procesami wytwarzania druków. Na przestrzeni wieków zachodziły w niej zmiany, aż osiągnęła ona dzisiejszy etap przemysłowy, którego rozwój zachodzi w jeszcze szybszym tempie. Przemysł poligraficzny jest szczególną dziedziną produkcyjną – obejmuje opracowywanie wzorców (form drukowych) oryginałów tekstowych i rysunkowych oraz drukowanie za ich pomocą kopii, w większości na potrzeby masowego odbiorcy.

Nie da się jednoznacznie określić kolebki poligrafii, ponieważ dziedzina ta łączy ze sobą wynaleziony w Chinach 105 roku papier oraz stemple, które jako pierwsze zostały wytworzone w Sumatrze.

Pierwszym znanym nam przedmiotem, który uzyskał miano produktu poligraficznego, jest odbitka drzeworytnicza wyprodukowana w Chinach.

Jan Gutenberg
Jan Gutenberg

IX wiek pozwolił już na w pełni drukowane książki, a w XIII wieku już cały świat korzystał z drewnianych czcionek drukarskich. Niepodważalnym osiągnięciem był XV wieczny wydruk Biblii przez Jana Gutenberga. Pod koniec XVII wielu wprowadzono papier powlekany, a zbliżająca się rewolucja przemysłowa nadała kierunek ogromnego rozwoju przemysłowi drukarskiemu i papierniczemu.

 

 

 

Prasy drukarskie wynalazku Jana Gutenberga zostały zastąpione maszynami parowymi tzw. Szybkimi prasami.

XX wiek przyniósł Światu pojęcie DTP czyli komputerowego przygotowania druku. Ogromny skok technologiczny sprawił, że jedynie w Polsce średni wzrost przychodów z branży poligraficznej to nawet 6%.