Podajnik / wykładacz  arkuszy jest terminem stosowanym w technologii drukowania z arkusza i odnosi się do urządzenia, które podaje precyzyjnie arkusze do stołu podającego / spływowego na zespole drukującym maszyny drukarskiej.

Arkusze mogą być podawane pojedynczo lub  strumieniowo przy ciągłym procesie drukowania przez tzw  samonakładacze pneumatyczne, które z dużą prędkością przesuwają arkusze ze stosu tworząc strumień zachodzących na siebie arkuszy spływających na stół podawczy.

W tym miejscu mają zastosowanie pasy / taśmy maszynowe. Oprócz pasów pokrytych elastomerem gumowym stosowanych tradycyjnie  w podajnikach arkuszy, stosuje się coraz więcej alternatyw z powierzchniami tkaninowymi, poliuretanowymi lub z miękkiego poliamidu. Stosowane są tam również taśmy elastyczne oraz pasy z cięgnami nie rozciągliwymi. Szczególnie cięgno E nie wymagające doprężania i zachowujące optymalne parametry niezależne od środowiska.

Producenci pasów i taśm w porozumieniu z producentami urządzeń tworzyli je w zależności od stawianych im wymogów i rodzaju drukowanego papieru.

Przykładowe taśmy maszynowe wiodących producentów stosowane w tych miejscach to np.: TG 10E green, TG 6E gray, TR 10E green, TG 10P green, UU 40U black/green,UT-8E green, F-1, MAM-04H, MVT-6P, MAM-5P, HAM-5P i wiele innych, które konfekcjonujemy i serwisujemy u naszych klientów.

Te i inne taśmy maszynowe transportują i wykładają na stosy zadrukowane arkusze, które w następnym procesie po przetransportowaniu są  złamywane / falcowane w tzw. “falcerkach” na mniejsze formaty.

W tych procesach występują podobne taśmy maszynowe jw.